یعنی چرا از من خوشش نیامد؟ آیا به خاطر جوش های صورتم بود‌؟ یا به خاطر خنده هایم؟ یا بخاطر اینکه مقابلش اینهمه دست و پایم را گم کرده بودم؟حتما از دختر شرمسار و خجالتی مثل من خوشش نمیآید شاید به خاطر پایین بودن مدل ماشینمان، ثروتمند نبودنمان، یا حتی اینکه گفتم از فکر اینکه بروم خارج خوشم می آید. شاید ترسیده. شاید بلندپروازی ام و بزرگ بودن رویاها و ایده هایم او را ترسانده. پرونده اش را میبندم. یعنی باید ببندم شاید ,اینکه ,خاطر منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دکتر ابزار آموزش‌های ویدیویی اینجا همه چی هست oftheIr سئو و طراحی سایت ویلم - سرویس تماشای آنلاین فیلم و ستگاه خودپرداز سازنده سیستم نوبت دهی بچینگ ...پیونگ ... بلوک زن ...آسفالت دستگاه بسته بندی صنایع ماشین سازی مسائلی اصفهان